FileZilla 3.60.1

FileZilla 3.60.1

Tim Kosse – 10,9MB – Open Source – Windows Linux
ra khỏi 325 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
FileZilla Client là một nhanh chóng và đáng tin cậy cross-nền tảng FTP, FTPS SFTP khách hàng và với nhiều tính năng hữu ích và một giao diện người dùng đồ họa trực quan.

FileZilla bao gồm một người quản lý trang web để lưu trữ tất cả các chi tiết kết nối của bạn và thông tin đăng nhập cũng như một giao diện phong cách Explorer cho thấy các thư mục địa phương và từ xa và có thể được tùy chỉnh một cách độc lập. FileZilla cung cấp hỗ trợ cho tường lửa và kết nối ủy quyền cũng như bảo mật SSL và Kerberos GSS.

Tổng quan

FileZilla là một Open Source phần mềm trong danh mục Máy chủ được phát triển bởi Tim Kosse.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.058 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của FileZilla là 3.60.1, phát hành vào ngày 02/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 18/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.60.1, được sử dụng bởi 20 % trong tất cả các cài đặt.

FileZilla đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Linux. Tải về tập tin có kích thước 10,9MB.

Người sử dụng của FileZilla đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho FileZilla!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 5.058 UpdateStar có FileZilla cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản